Kommunen som samfunnsutvikler

Engerdal kommune deltar i et prosjekt i regi av Innlandet Fylkeskommune og Distriktssenteret, hvor målet er at kommunen skal bli mer aktive innen samfunnsutvikling. Vi har satt ned en arbeidsgruppe bestående av både administrasjon og politikere, som i et år nå har jobbet med å sette ulike mål og tiltak for å nå dem. 

Det er fire hovedmål som er vedtatt av kommunestyret: 

  1. Økt innbyggertall 
  2. Økt bolyst
  3. Flere kvinnelige innbyggere 
  4. Flere yngre innbyggere

Det er disse målene arbeidsgruppen skal fokusere på. I dette prosjektet trengs det bred involvering av både privat næringsliv, kommunepolitikere, turister, utflyttere og innbyggere. Vi er avhengig av å få god innsikt i hvordan Engerdal oppleves for dere og hva som bør spesielt fokuseres på. 

Vi kommer derfor til å ønske å ha kommunikasjon med alle berørte i form av spørreundersøkelser eller andre henvendelser. Det vil komme en spørreundersøkelse på vår hjemmeside og Facebook i løpet av september, hvor vi ønsker svar fra både innbyggere og utflyttere i alderen 18-40 år. Vi håper så mange som mulig ønsker å svare på denne, da det kan få oss et skritt nærmere til å utvikle kommunen vår i riktig retning. 

Videre har vi også startet opp et markedsføringstiltak hvor vi skal lage en til tre markedsføringsfilmer av Engerdal. Vi ser for oss at målgruppene skal være næringsliv, turister og mulige innflyttere. I den anledning ønsker vi gjerne innspill til hva som bør være med i en slik film. Har du noen tanker eller ideer kan disse sendes på mail til organisasjons- og samfunnsutvikler Sofia Brustad-Johnsen: sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no

Til toppen