Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Kommunal kompensasjonsordning VI for virksomheter i Engerdal kommune

Engerdal kommune er tildelt kr. 277.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter rammet av covid-19 restriksjoner. Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Overnatting, servering og aktivitetsbedrifter prioriteres i denne runden. Kostnader og tap må være knyttet til november og desember 2021.

Andre bedrifter som kan dokumentere kostnader eller tap i samme periode, og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle støtteordningene, kan søke og komme i betraktning hvis det er ledige midler.

Søknader blir vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling
  • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Engerdal kommune
  • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

Krav til søknaden:

  • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
  • Foreløpig regnskap for november og desember 2021 sett opp mot november og desember 2019, eventuelt 2020.
  • Årsregnskap for 2019 og 2020.
  • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.
  • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet).

I saksbehandlingen gjøres beregninger på netto tap basert på kriteriene nevnt over. 

Virksomheter som har mottatt støtte i tidligere runder er berettiget til å søke.

Tilskudd behandles i Formannskapet 23. februar 2022 og utbetales så raskt som mulig i etterkant.

Søknad sendes elektronisk regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer og søknadsbeløp.  Søknadsskjema

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med næringsutvikler Dag Rønning på   e-post 

Til toppen