Kafétreff for næringslivet

Engerdal kommune i samarbeid med Destinasjon Femund – Engerdal arrangerte kafétreff for næringslivet torsdag 19. mai.

På bilde f.v Petter Haugen fra Femundmat, Mia Faldmo, Destinasjon Femund – Engerdal, Geir Egil Gjermunds, Byggbua, Ståle Sømåen, Østlandske Motorservice, Espen Andre Kristiansen fra næringshagen. Andre bilde f.v Bjørn Vegard Øyungen og Adam Bilek fra næringshagen Dag Rønning  Sør-Østerdal Næringshage presenterte seg og hva de kan bidra med til de frammøtte bedriftene.

Næringshagen skal framover øke sin tilstedeværelse i Engerdal betydelig. Adam Bilek er nytilsatt med ansvar for Engerdal og Stor-Elvdal fikk vi også hilse på.

Det var stor interesse blant de frammøtte bedriftene og dialogen var innom såpass forskjellige tema som Fæmund II, foredling av fiskeprodukter, kompetanseheving, markedsføring og profilering.

Bilde f.v Bjørn Vegard Øyungen og Adam Bilek fra næringshagen Dag Rønning  

Vi satser på å få til flere næringstreff framover.

Til toppen