Jordmortjenesten

Fra 01.08.22. har Engerdal kommune inngått avtale med Sykehuset Innlandet Tynset om jordmortjeneste.  Kommunen vil ha en fast jordmor som sin kommunejordmor. Svangerskapskontrollene vil primært være på fødestua på Tynset, men kan møte til noen konsultasjoner i Engerdal.

 Nåværende jordmor i Engerdal kommune vil ha overføring av de aktuelle til fødestua på Tynset slik at de blir ivaretatt videre.

For bestilling av konsultasjonstime etter 01.08.22. gjelder følgende:

SI Tynset, Fødestua Tlf. 62483030 eller 62483032

Sykehuset-innlandet.no/avdelinger/fodestua-tynset

Til toppen