Informasjon om vaksinasjon

Legesenteret er nå godt i gang med vaksinasjon av aldersgruppen 75 år og eldre. Vi går derfor i gang med personer i aldersgruppen 65-74 år.

Alle som er født i 1957 og tidligere vil derfor innen kort tid bli oppringt og få tilbud om oppfriskningsdose.

Vaksinen settes på legesenteret.

Merk at det bør gå minimum 3 uker etter gjennomgått koronainfeksjon før oppfriskningsdose settes.

Det skal også gå minimum 4 måneder mellom dose 3 og dose 4, dette for å gi en best mulig immunrespons.

Til toppen