Informasjon om vaksinasjon av 16- og 17-åringer, gravide og andre som ennå ikke er vaksinert

Etter råd fra FHI har regjeringen besluttet at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon. Det oppfordres sterkt til at også denne gruppen vil la seg vaksinere. Selv om det er få unge som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det mye smitte i denne aldersgruppen, og vaksinasjon kan bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. 

Alle over 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og som ennå ikke har fylt 16 år, vil begge foreldre/foresatte måtte samtykke.

Hvordan vaksinering av denne gruppen organiseres, avtales lokalt. I Innlandet har de fleste videregående skoler gitt tilbud om vaksinering av sine elever, uavhengig av bostedskommune. 

De fleste engerdøler i denne aldersgruppen går på skole i andre kommuner og vil således fanges opp av klasselister i den kommunen skolen ligger. Det er mest praktisk at vaksinasjon foregår i tilknytning til skole/studiested. Hvis noen ikke har fått tilbud, men ønsker vaksine – ber vi om at disse tar kontakt med legetjenesten for å avtale tid til vaksinering i Engerdal. 

Tilgangen på vaksiner er nå god, og fra uke 36 går man over til en modell fra fordeling, til at kommunene selv bestiller leveranser etter behov. 

FHI anbefaler også at alle gravide får fullvaksinasjon i svangerskapet og at vaksinering foregår i 2. eller 3.trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. 

Vi minner også om at andre innbyggere som har fått tilbud, men takket nei – fortsatt kan ombestemme seg og ta kontakt for vaksinasjon. 
 

Til toppen