Informasjon om utlevering av selvtester

Etter innføring av nye regler ved innreise til Norge, hvor man skal teste ved ankomst eller senest innen 24 timer, har dette medført økende antall henvendelser til legesenteret om utlevering av tester.

Det er Helsedirektoratet som fordeler antigen hurtigtester til kommunene, basert på innbyggertall og innrapportert lagerstatus.

Legetjenesten har føringer for hvordan testene skal brukes og utlevering av disse.

Dersom man ikke er i prioritert gruppe, må man selv gå til anskaffelse av test på Apoteket eller andre steder og bære den kostnaden selv.

Følgende er prioritert for utlevering fra Helsedirektoratets lager til kommunene:

  • Personer med luftveissymptomer uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
  • Øvrige nærkontakter som ikke er vaksinert eller ikke gjennomgått Covid-19
  • Jevnlig testing av helsepersonell i henhold til retningslinjen
  • Målrettet testing ved større lokale utbrudd
Til toppen