Informasjon om smittestatus pr 03.12.21

Det er pr. i dag ingen kjent Korona-smitte i vår kommune.

Forsterket oppfordring om å følge nasjonale råd og regler om:

  • Ta vaksine
  • Vær hjemme når du er syk
  • Bruk munnbind og hold avstand

For oppdatert informasjon, henvises det til Regjeringen

 

 

Til toppen