Hva skjer i kulturskolen?

Tilbudene skal utvides til et livslangt løp, fra 0-100 år. Så nå kan voksne også få plass på kulturskolen!

Kulturskolen kan også gi tilbud til førskolebarn. Dette vårsemesteret har alle barn i barnehagene fått delta i digital småbarnssang.   

Hovedgruppa er fortsatt barn og unge. Kulturskolens agenda er å gi barn og unge en ekstra ballast i sekken i form av mestring og glede over å uttrykke seg gjennom kunst og kultur, og bli kjent med nye kulturuttrykk. 

Kulturskolen kan være mye forskjellig. Den skal ha kjernetilbud, der man kan lære og bli god på et instrument, drama, eller en visuell kunstart m.m. I tillegg skal den ha lavterskel- eller breddetilbud som ikke krever særlig ferdigheter, der en kan delta i et sosialt kulturelt fellesskap. 

Kulturskolen ønsker å utvikle nye og andre typer tilbud. Vi vil gjerne høre hva du som bor i Engerdal mener, hva tror du kan gjøre kulturskolen attraktiv og relevant? 

Har du meninger og ideer om hvordan kulturskolen kan utvikles videre? Send innspill til postmottak@engerdal.kommune.no, merk eposten «Innspill til kulturskolen»

Til toppen