Høring - revidering av forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

Snøscooter på fjellet Engerdal kommune Engerdal kommune sender ut revidering av forskrift om snøscooterløyper på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Eventuelle merknader bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen utgangen av 05.11.21. 

Du kan sende på e-post til: postmottak@engerdal.kommune.no eller

Elektronisk høringssvar her

Høringsdokumenter:

Revidering av forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune (PDF, 535 kB)

Endring i forskrift om snøskuterløyper revidert 21.september 2021 (PDF, 476 kB)

Løypekart revidering 2021 (PDF, 9 MB)

SWECO rapport - omlegging og nye løyper til Sømådalen og Elgå (PDF, 10 MB)

SWECO rapport - vurdering av endret trase Sømåkvolvet-Gjota (PDF, 5 MB)

Til toppen