Høring - lokal forskrift om fortsatt utvidet jakttid på bever i Engerdal kommune

Engerdal kommune sender med dette ut forslag om videreføring av lokal forskrift på
utvidet jakttid på bever. Uttalelser til høringen sendes til Engerdal kommune innen 18.01.23.

Forskriften vil da lyde:

§ 1.Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Engerdal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai.

 § 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks, og gjøres gjeldende fram til den endres eller oppheves.

 

Engerdal kommune har over svært mange år hatt utvidet jakttid på bever med bakgrunn i at is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid, dette med hjemmel i jakttidsforskriften § 3, forskriften som omhandler jakttider og fangsttider i Norge.

 

Engerdal kommune ønsker nå å videreføre utvidet jakttid på bever. Videre gjøre forskriften gjeldende frem til den endres eller oppheves.

Høringsdokumenter:

Saksframlegg - Lokal forskrift om fortsatt utvidet jakttid på bever i Engerdal kommune (PDF, 323 kB)

Saksprotokoll Bever - Lokal forskrift om fortsatt utvidet jakttid på bever i Engerdal kommune (PDF, 115 kB)

 

Du kan sende høringssvar på e-post her

Til toppen