Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2035

Engerdal kommune legger ut kommunedelplan for kulturminner og kultur 2021 - 2035 til offentlig høring. Høringsfristen er satt til 23. august 2021.

Fæmund II Anja Ryen  Målet med planen er å gi oversikt over og kunnskap om  kommunens kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminneplanen er ikke juridisk bindende, men utgjør kunnskapsgrunnlaget i plan- og byggesaksprosessene der juridisk vern av enkeltminner skal vurderes.

Kulturminneplanen vår er et viktig verktøy for å ha en forståelse av hva identiteten i Engerdal bygger på og for å kunne videreføre dette til kommende generasjoner. I tillegg er den et bredt grunnlag for videre forvaltning av eksisterende kulturminner. Den kan benyttes som et kunnskaps- og oppslagsverktøy. Ved at planen er utformet som en kommunedelplan, inkluderer den en handlingsplan med virkemidler og tiltak. Dette bidrar til å gjøre planen dynamisk og levende da den trenger jevnlig revidering og oppfølging.

Når kulturminner blir tatt godt vare bidrar de til å gjøre det attraktivt å bo, besøke og investere i nærmiljøet.

 

Send elektronisk høringssvar her    eller på e-post

Her kan du lese kulturminneplan 2021-35 (PDF, 14 MB)

 

Søk i nasjonalt kulturminneregister her

Til toppen