Høring - boligpolitisk plan for Engerdal kommune 2022-25

Boligpolitisk plan for Engerdal kommune 2022-25 legges ut på høring med høringsfrist 23. desember 2021.

 

Engerdal kommune En boligplan er en temaplan og skal være retningsgivende innenfor det boligpolitiske området. Planen skal danne grunnlag for helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier innenfor boligområdet.

 

Hvis det er noen som har innspill i forhold til dette ber vi om at de sender sine innspill til Engerdal kommune innen 23. desember.

 

Send elektronisk høringssvar her   eller send svar på e-post her'

Høringsdokument:

Temaplan - Boligpolitisk plan - Engerdal kommune - 2022-2025 (PDF, 748 kB)

Kontakt oss

Andreas Stallvik
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 94 28 72 92
Til toppen