Har du et beredskapshode og gjerne vil bidra inn i et samfunnsviktig oppdrag?

Vi søker en fremtidsrettet og utviklingsorientert avdelingsleder beredskap i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Avdelingen har ansvaret for den totale beredskapen i selskapet for våre 11 eierkommuner. Vår visjon er «Ledende på trygghet – inn i fremtiden». Er du vår kandidat til å ta utfordringen med å lede en solid og mangfoldig beredskapsstyrke mot fremtidens utfordringer? Endringsledelse, planlegging, struktur og analytisk tilnærming bør være ord som du motiveres av.

Fra 1. september 2022 har vi ledig 100 % fast stilling som Avdelingsleder beredskap.
Kontorsted er ved beredskapssenteret i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet til våre eierkommuner. Avdelingsleder inngår i ledergruppen, og rapporterer til brannsjef.

Ansvarsområde:

 • Helhetlig ansvar for beredskapsavdelingen, herunder;
  • Økonomi, drift og planansvar
  • Personell, fag, kompetanse, beredskap, dokumentasjon, materiell, stasjoner og fasiliteter, vedlikehold, HMS
  • Policy og retningslinjer
 • Delansvar til helhetlig utvikling av organisasjonen
 • Delansvar for å skape en positiv organisasjonskultur

Arbeidsoppgaver:

 • helhetlig ansvar for avdelingen
 • utarbeidelse av planverk og operasjonalisere strategier og mål
 • ansvar analyseutvikling i egen avdeling
 • overordnet ansvar og oppfølging av avdelingens oppgaver, som omfatter fag, materiell og kjøretøy
 • drift og oppfølging av kompetanseutvikling for avdelingen
 • anskaffelser av materiell og kjøretøy
 • koordinere, samordne oppgaver og ledelse av avdelingen inkl. personalansvar
 • ansettelser og personalsaker
 • virksomhetsstyring, økonomi- og budsjettansvar for avdelingen
 • lønns- og fraværsattestering i GAT
 • overordnet ansvar for organisering og bemanning av beredskap
 • utvikling av beredskapsplaner, samarbeidsavtaler
 • oppfølging av HMS og internkontroll, herunder også Landax internkontrollsystem
 • oppfølging og ansvar elektroniske systemer som benyttes i beredskapsavdelingen, herunder GAT, websak, Agresso og BRIS
 • kontaktpunkt eksterne aktører, myndigheter, samarbeidspartnere og 110-innlandet
 • informasjonsflyt innen avdeling og øvrig organisasjon
 • utviklingsansvar for avdelingen og organisasjonen for øvrig

Delansvar til helhetlig utvikling av organisasjonen

 • erfaringsoverføring og samarbeid med brannforebyggende avdeling
 • deltakelse i ledergruppen og brannsjefens stab

Delansvar for å skape en positiv organisasjonskultur

 • bidra til etterlevelse og god HMS kultur innen eget tjenesteområde
 • etterleve organisasjonens policy og retningslinjer

Overordnet vakt

 • stillingen inngår i turnus som Overordnet vakt/Innsatsledelse

Kvalifikasjonskrav (jf. brann- og redningsvesenforskriften § 42):

 • Leder av beredskapsarbeidet skal ha gjennomført kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse, jf. forskriften § 44, innen to år fra ansettelse, og ha enten
  • universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå, eller
  • være kvalifisert som utrykningsleder heltid, jf. forskriften § 41.
 • Det er ønskelig med relevant lederutdanning på høyskole/universitet nivå eller fra Forsvaret/andre nødetater
 • Må ha førekort kl. B, ønskelig med kompetansebevis for utrykningsfører – K160

Personlige egenskaper:

 • Strategisk og helhetsorientert
 • Særlig stor interesse for beredskap og forebyggende arbeid
 • Resultatorientert og har god gjennomføringskraft
 • Ledererfaringer med resultater
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kontakt og tillitsskapende
 • Gode datakunnskaper
 • Engasjement
 • Kreativitet, positivitet og serviceinnstilling
 • God rollemodell med høy grad av etisk bevissthet
 • Samfunns- og innbyggerorientert

Vi skal møte innbyggerne med tidsriktige tjenester, god service og kan tilby et høyt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving.

MHBR mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Stillingen avlønnes iht. avtale. Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Helse- og vandelsattest må fremlegges ved tilbud om jobb jf. Brann- og eksplosjonsvernloven §18.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos: Trond Joar Kjenstadbakk – brannsjef, tlf. 479 77 161 eller epost: trond.joar.kjenstadbakk@mhbr.no

Søknad med kortfattet CV sendes til:
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75, 2413, Elverum eller e-post: post@mhbr.no

Søknadsfrist: 20. juni 2022.

Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Til toppen