Går du med en gründer i magen – eller har du/dere en bedrift allerede?

Kanskje sitter du eller dere med spørsmål eller utfordringer det kan være nyttig å snakke med andre om? Det finnes spennende tilbud utover sommeren og høsten for nettopp deg!

Inspirasjons- og orienteringsmøte om Innovasjonsløftet i Sør-Østerdal, Terningen Innovasjonspark i Elverum mandag 9. mai kl. 10.00-12.00

Her får du mer informasjon om hva Innovasjonsløftet i Sør-Østerdal er, og hva du og din bedrift kan få ut av det, så meld interesse og bli med!

Innovasjonsløftet i Sør-Østerdal, bedriftsutviklingsprogram med oppstart høsten 2022:

Sparebankstiftelsen har finansiert gjennomføring av et innovasjonsprogram i vår region.
Samfunnet er i stadig større grad i endring og evne til omstilling blir viktigere og viktigere for å sikre arbeidsplasser og utvikling. 

Målgruppen for innovasjonsprogrammet er gründere samt små og mellomstore bedrifter. Til sammen vil det være plass til 12 bedrifter i programmet, og av dette kan det være inntil 2 offentlige prosjekter

Innovasjonsprogrammet gir deltakerne kompetanse på innovasjon i praksis. Her jobber deltakerne systematisk med utvikling av sitt eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i Innoco. 

Hver bedrift tar med sin idé eller prosjekt og utvikler dette gjennom samlinger. Programmet gir bedriftene konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i sin bedrift og en ny giv til bedriftskulturen så sant de deltar med flere fra hvert firma. 

Programmet vil gå over 5 samlinger fra lunch – lunch i løpet av høsten/vinteren 2022/2023 i Terningen Innovasjonspark i Elverum. 

Etablererkurs: 

Kurs for etablerere holdes jevnlig i hele Innlandet fylke. Disse kursene settes opp med utgangpunkt i regionenes ønsker og behov. Hvis det er interesse blant potensielle gründere er det en målsetting å få til kurs i Engerdal/Trysil til høsten.

Vil du vite mer om Innovasjonsløftet eller etablererkurs, ta kontakt med næringsutvikler Dag Rønning på telefon 41544044 eller e-post: dag.ronning@engerdal.kommune.no

Til toppen