Fristen for å søke SMIL midler et forlenget til 1. april 2022

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Engerdal kommune har en egen tiltaksstrategi og retningslinjer, les det her (PDF, 428 kB)

For mer informasjon om ordningen her  

 

Sende inn søknad her

Ta kontakt med oss dersom det er behov for veiledning.

Til toppen