Fremtidens kulturskole i Engerdal

Kulturskolen i Engerdal har blitt med i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning. Hvordan skal kulturskolen i Engerdal se ut i fremtiden?Hva skjer i kulturskolen nå?  Kulturskolen ønsker  innspill fra Engerdals befolkning.

Hva skjer i kulturskolen?

Tilbudene skal utvides til et livslangt løp, fra 0-100 år.   Voksne kan også få  plass på kulturskolen  

Kulturskolen kan også gi tilbud til førskolebarn. Dette vårsemesteret har alle barn i  barnehagene fått delta i  digital småbarnssang.   

Hovedgruppa er fortsatt barn og unge. Kulturskolens agenda er å gi barn og unge en ekstra ballast i sekken i form av mestring og glede over å uttrykke seg gjennom kunst og kultur, og bli kjent med nye kulturuttrykk.

Kulturskolen kan være mye forskjellig. Den skal ha kjernetilbud, der man kan lære og bli god på et instrument, drama, eller en visuell kunstart mm.   I tillegg skal den ha   lavterskel- eller breddetilbud som ikke krever særlig ferdigheter, der en kan delta i et sosialt kulturelt fellesskap.

Kulturskolen ønsker å utvikle nye og andre typer tilbud.  Vi vil gjerne høre hva du som bor i Engerdal mener,  hva tror du kan  gjøre kulturskolen attraktiv og relevant?

Har du meninger og ideer om hvordan kulturskolen kan utvikles videre? Send  innspill til postmottak@engerdal.kommune.no   merk eposten «Innspill til kulturskolen»

Kulturskolen 2021/2022   

Vi er i gang med tilsetting av lærere for neste skoleår.   Vi ønsker å videreføre nåværende tilbud: piano, sang, gitar, trommer, rockeverksted, barnesang i barnehagene, fele og kanskje teater.  

I tillegg kan det dukke opp nye tilbud, så følg med!    Mer informasjon om neste skoleårs tilbud kommer etter sommerferien. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med Lise N Risbakken,  tlf: 97067243

Til toppen