Forlenget avtale med UDI om drift av akuttmottaket

Drevsjø Statlige Asylsøkermottak Engerdal kommune UDI har forlenget avtalen med Engerdal kommune om drift av Engerdal akuttmottak med 3 måneder til 25.12.22. Det betyr at vi stiller 200 akuttinnkvarteringsplasser til rådighet fram til jul.

Engerdal kommune har levert tilbud på drift av ordinært mottak med inntil 150 plasser og det er fortsatt mulig at vi går over til drift av ordinært mottak i løpet av denne forlengelsesperioden. Forlengelsen kan sies opp med 3 ukers varsel.

Pr. dags dato har akuttmottaket 141 beboere.

Til toppen