Fjellheimen er blitt medlem i Norsk Leirskoleforening

Landsstyret i Norsk Leirskoleforening vedtok den 30.04.2021 å innvilge søknaden om medlemskap for Fjellheimen Leirskole.

Fra venstre Anne Lønne, rektor Fjellheimen Leirskole, Trond Setlo, leder i Norsk Leirskoleforening, Jan Erik Nordgård, Fjellheimen Leirskole Lena Øien, Engerdal kommune  Fjellheimen har et spesialtilbud for elever med lærevansker og funksjonsnedsettelser, dermed blir Fjellheimen et godt og viktig supplement til mangfoldet i Norsk Leirskoleforening.

Videre i vedtaket fra Norsk Leirskoleforening står det følgende:
Anbefalingen forutsetter at eventuelle nødvendige tiltak/forberedelser beskrevet i søknad og befaringsrapport er gjennomført. NLF holdes orientert om dette.
Leirskolen plikter å melde fra om eventuelle fremtidige endringer i eierskap, driftsforhold og opplegg som denne anbefalingen bygger på.

Anbefalingen gjelder for en periode på 5 år, med mulighet for fornying.

Logoer for NLF og Friluftslivsprisen kan brukes i leirskolens markedsføring.

Norsk Leirskoleforening ønsker Fjellheimen Leirskole velkommen som medlem.
Vi ser fram til et godt samarbeid for sunn drift og høy kvalitet på leirskoletilbudet.

Engerdal kommune er stolte over Fjellheimens medlemsskap og dette gir muligheter for flere nye og også yngre brukere av Fjellheimens flotte tilbud.

Les mer om kriterier for anbefaling hos Norsk Leirskoleforening

Lover for Norsk Leirskoleforening

Til toppen