Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

I løpet av sommeren vil det dukke opp et brev i postkassa til noen Engerdøler. Brevet er en invitasjon til å delta i et prosjekt hvor ensomhet og utenforskap blant eldre står i fokus.

pixabay  I en utfordrende og rar tid med koronapandemi, kan det være vanskelig å opprettholde kontakten med venner og familie – mye av kontakten begrenses til å måtte foregå digitalt. Mange opplever en stor grad av isolasjon, og kjenner på ensomhet og utenforskap.

På bakgrunn av dette er Engerdal kommune sammen med 13 andre kommuner i Innlandet i gang med et prosjekt som heter: "Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre". Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan situasjonen vi er i påvirker livskvaliteten blant den eldre befolkningen, og vi ønsker å få vite mer om hvordan de eldre i kommunen har det.

Kartleggingen vil gi kommunen mulighet til å vurdere ulike tiltak som kan bidra til at dagene blir litt bedre, og at eldre i større grad blir i stand til å opprettholde og delta i et sosialt nettverk.

I første omgang ønsker vi å kartlegge de som er over 75 år og har trygghetsalarm, men ingen andre hjemmebaserte tjenester fra kommunen. Denne gruppe vil i løpet av sommeren motta et brev med invitasjon til å delta i en kartleggingssamtale.

 

Har du spørsmål, innspill eller ønsker du å delta i prosjektet? Ta kontakt med

Julianne Lidahl, ergoterapeut på tlf. 400 24 921  eller sende e-post

eller

Ingunn Sømåen, daglig leder på frivillighetssentralen på tlf. 479 73 020  eller sende e-post

Til toppen