Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

I løpet av sommeren vil det dukke opp et brev i postkassa til noen Engerdøler. Brevet er en invitasjon til å delta i et prosjekt hvor ensomhet og utenforskap blant eldre står i fokus.

pixabay  I en utfordrende og rar tid med koronapandemi, kan det være vanskelig å opprettholde kontakten med venner og familie – mye av kontakten begrenses til å måtte foregå digitalt. Mange opplever en stor grad av isolasjon, og kjenner på ensomhet og utenforskap.

På bakgrunn av dette er Engerdal kommune sammen med 13 andre kommuner i Innlandet i gang med et prosjekt som heter: "Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre". Målet med prosjektet er å kartlegge hvordan situasjonen vi er i påvirker livskvaliteten blant den eldre befolkningen, og vi ønsker å få vite mer om hvordan de eldre i kommunen har det.

Kartleggingen vil gi kommunen mulighet til å vurdere ulike tiltak som kan bidra til at dagene blir litt bedre, og at eldre i større grad blir i stand til å opprettholde og delta i et sosialt nettverk.

I første omgang ønsker vi å kartlegge de som er over 75 år og har trygghetsalarm, men ingen andre hjemmebaserte tjenester fra kommunen. Denne gruppe vil i løpet av sommeren motta et brev med invitasjon til å delta i en kartleggingssamtale.

 

Har du spørsmål, innspill eller ønsker du å delta i prosjektet? Ta kontakt med

Julianne Lidahl, ergoterapeut på tlf. 400 24 921  eller sende e-post

eller

Ingunn Sømåen, daglig leder på frivillighetssentralen på tlf. 479 73 020  eller sende e-post

Til toppen