Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Fastsatt planprogram for Tangen Hyttefelt ID 2020-0400 - Engerdal kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 har Engerdal formannskap den 03.11.2021 behandlet og vedtatt planprogram for Reguleringsplan for Tangen hyttefelt.

Vedtaket i formannskapet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 vedtas planprogram for Reguleringsplan for

Tangen hyttefelt som det framgår av forslag datert 21.09.21.

Det videre planarbeidet skal utrede muligheter/konsekvenser ved helårsveg med tanke på samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold. Det skal også utredes

muligheter/konsekvenser ved vinterparkering for eksisterende hytter og setrer lenger inn i området

 

Dokumenter for Tangen hyttefelt leser du her. (PDF, 4 MB)

Til toppen