Familievernkontoret Innlandet øst, avdeling Tynset inviterer til «Bufferkurs»

Et samlivskurs for par som ønsker å holde sammen.

  pixabay.com   

Bufferkurs legger vekt på å

  • styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • tilby verktøy som hjelper dere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • gi innblikk i hvordan man ivaretar lyst og seksualitet i varige forhold
  • gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold

 

   Kurset består av undervisning i plenum og øvelser som bare er for deg og partneren. Ingen må dele noe i plenum. Under kurset får du utdelt kursmateriale. Vi serverer kaffe, te og frukt.

 

Ønsker du mer informasjon? 

Ta kontakt med Familievernkontoret Innlandet Øst, på telefon 466 17 130.

 

Kursledere er

Bente Nygaard, Solveig Nymoen og Marte Strickert.

 

VELKOMMEN !

Til toppen