"Engerdal skal skinne til sammars" 2021

Coop Marked Engerdal inviterer alle til å bli med på den landsomfattende ryddeaksjonen Coop rydder Norge. Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal Kommune inviterer som tidligere år, bedrifter, barnehager, skole, grender, hytteforeninger, velforeninger, til vårrydding.

Fra 3- til 14. mai vil Coop dele ut gratis ryddeutstyr med hansker og sekker.

 

1. Rydde, rake, og plukke søppel i nærmiljøet

 

Dokumenter rydding ved å publisere bilde på «Engerdal skal skinne til sammars 2021» sin facebookside eller på e-post tilmia.faldmo@femundengerdal.no

HUSK: merk bilder med deltakernes fulle navn.

 

Vi håper at ryddingen kan starte opp så tidlig

som mulig, gjerne innen 17. mai, men senest

innen den 24.5.21 som er den

Europeiske nasjonalparkdagen.

 

Premie:

Uttrekkspremier for alle som deltar på «Engerdal skal skinne til sammars 2021».

Til toppen