Engerdal kommune søker mannskap til interkommunalt skadefellingslag 2021

Engerdal kommune er med i samarbeidet interkommunalt skadefellingslag i Nord-Østerdalen og Engerdal. Hver kommune har sitt eget skadefellingslag som er organisert som en felles enhet i dette samarbeidet. Interkommunalt skadefellingslag administreres av Alvdal kommune.

   

I hovedsak rykker mannskapet ut i egen kommune, men arbeid i samarbeidskommuner må påregnes.

Det er nå behov for utvidelse av mannskapet, og det søkes etter 2 personer som kan være en del av det kommunale skadefellingslaget i Engerdal. Dette er ikke en fast ansettelse i kommunen, men skadefellingslaget signerer ei tidsbestemt oppdragsavtale.

NØKKELKVALFIKASJONER:

 • Årlig godkjent som lisensjeger, samt godkjennes for øvrige krav fra det offentlige.
 • Erfaring fra jakt og rovdyr jakt.
 • Kunne beherske Garmin og Tracker hundepeilersystem. Samt øvrige digitale verktøy i forbindelse med utkalling og timeregistrering.
 • God fysisk form.
 • Gode samarbeidsevner, må ha evne til å utføre oppdrag i tråd med fellingstillatelsen og øvrig skadefellingsmannskap. Samt evne til å kunne utføre oppdraget etter instruks fra leder.
 • Være en god lagspiller.
 • Ubekvem arbeidstid må påregnes.
 • Erfaring med bruk av hund er en fordel.

OPPDRAGETS ART
Oppdragstaker påtar seg å inngå i mannskapet for kommunalt fellingslag for store rovdyr. Oppdragstaker forplikter seg til å være operativ for deltakelse på fellingsforsøk gjennom oppdragsperioden. Videre forplikter oppdragstaker seg til å bidra i fellingsforsøk utover egen kommune. Det er kun på anmodning fra oppdragsgiver at mannskapene kan iverksette oppdrag. Dersom mannskap på frivillig basis deltar i fellingsforsøk, har ikke oppdragsgiver noen mulighet eller plikt til å godtgjøre dette eller stå ansvarlig for deltakelsen.

Oppdragstaker må regne med å jobbe selvstendig, men alle oppdrag skal koordineres gjennom fellingslagets leder eller nestleder. Det er leder eller nestleder, som skal holde kontakt med oppdragsgiver og Statsforvalteren.

BEKREFTELSER
Oppdragstaker forplikter seg til følgende:

 • Delta på pliktige møter og prioritere deltakelse på eventuelt andre arrangementer.
 • Delta på fellingsoppdrag utover egen kommune.
 • Deltagelse fra oppdragstaker skal prioriteres høyt, spesielt ved ettersøk.
 • Være tilgjengelig under beitesesongen.
 • Følge instruks og gjøre seg kjent med informasjon utsendt fra oppdragsgiver.
 • Være registrert lisensjeger for 2021, og medbringe lisens under fellingsforsøk.
 • Løse jegeravgift og være registrert i Jegerregisteret 2021.
 • Avlegge årlig skyteprøve for storviltjakt før deltakelse på fellingsforsøk.
 • Disponere egen jaktrifle med kaliber godkjent for storviltjakt.
 • Oppdragstaker skal ikke uttale seg offentlig om forhold vedrørende fellingsforsøkene. Ved spørsmål fra media henvises til leder eller annen oppnevnt person.
 • Oppdragstaker har taushetsplikt iht. forvaltningslovens § 13 a-f

VARIGHET
Oppdragsavtalen gjelder fra og med 1.5.21 til og med 31.5.2023. Oppdragsavtalen medfører ikke rett til nåværende eller framtidig arbeidsforhold i kommunen, og avtalen kan sies opp av begge parter med en måneds varsel.

GODTGJØRING
Det godtgjøres uttrykning etter medgått arbeidstid, regnet fra utreise til hjemkomst.
Godtgjøring sesongen 2021 er ikke bestemt pr i dag.

SØKNADSFRIST: 22. april 2021.

Søknad sendes til: postmottak@engerdal.kommune.no  

For spørsmål kontakt en av personene under:

 • Vidar Trøen – Leder kommunal skadefellingslag i Engerdal: 920 15 870
 • Katrine Kleiven – Engerdal kommune: 400 24 903
 • Kristian Lund-Vang – Rådgiver i Alvdal kommune og kontaktperson interkommunalt skadefellingslag: 906 679 74
Til toppen