Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her     Status koronavaksinering

Engerdal kommune har opphevet lokal forskrift om motorisert fricamping – fortsatt mulig å overnatte i inntil to døgn

I kommunestyret 26.05.21 ble det fattet vedtak om å oppheve lokal forskrift om motorisert fricamping (FOR-2003-05-22-684) i Engerdal kommune, med umiddelbar virkning. 

Opphevelsen betyr at motorisert fricamping nå er henstilt til friluftsloven som gir mulighet for å overnatte i inntil to døgn.

Det er mulig å kjøre på de aller fleste veier med bobil, så lenge veien ikke er bommet eller det er andre forbud mot å kjøre videre uten tillatelse fra grunneier.

 

Under har vi oppstilt noen offentlige sider som tar opp tema rundt motorisert ferdsel:

 

 

Har du fortsatt spørsmål rundt motorisert fricamping i Engerdal kommune, ta kontakt med oss.

Til toppen