Endringer blant fast ansatte fra november 2021 til april 2022

5 takket ja, ingen takket nei og 8 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden november 2021 til og med april 2022.

Disse takket ja til fast stilling:

 • Monica With, sykepleier 92 %, hjemmebasert omsorg
 • Helén Ekstrand, hjelpepleier 16,67 %, hjemmebasert omsorg
 • Carina Blestad, fagsykepleier 20 %, hjemmebasert omsorg
 • Line Rønes, fagsykepleier 20 %, hjemmebasert omsorg
 • Anna Kristin Halsos, spesialpedagog 77 %, habilitering og avlastning

Disse sa opp sin faste stilling:

 • Hilde Lystad Myrvold, kjøkkenassistent 10 %, institusjon
 • Mona Lindell, hjelpepleier 49 %, institusjon
 • Ylva Sponberg, pedagogisk leder 100 %, Drevsjø barnehage
 • Mari Midtlie, klubbarbeider 15 %, ungdomsklubben
 • Seija Pålsson, jordmor 10 %, forebyggende rehabilitering
 • Sindre Hermansen, kjøkkenassistent 75 %, Fjellheimen leirskole
 • Toril Storsnes, virksomhetsleder 20 % (deler av stillingen), Interne tjenester
 • Ole Geir Myrvold, vaktmester 100 %, Plan og teknikk

Engerdal kommune ønsker nye kollegaer velkommen og takker de som slutter for innsatsen!

Til toppen