Endringer blant fast ansatte fra november 2020 til april 2021

4 har takket ja, 1 har takket nei og 17 har sagt opp sin stilling i Engerdal kommune i perioden november 2020 til april 2021.

  

Følgende takket ja:

Følgende takket ja:
Navn Stilling Tjenestested
Mari Øverstad Sykepleier 66,9 % Institusjon
Katrine Kleiven Saksbehandler 100 % Plan og teknikk
Maud Nyhuus Lege 100 % Legesenteret
Per Olav Opgård Virksomhetsleder 100 % Plan og teknikk

 

Følgende takket nei:

Følgende takket nei:
Navn Stilling Tjenestested
Per Olav Opgård Næringsutvikler 100 % Utviklingsenheten

 

Følgende har sagt opp sin stilling:

Følgende har sagt opp sin stilling:
Navn Stilling Tjenestested
Svanhild M. Joten Adjunkt 100 % Engerdal barne- og ungdomsskole
Hanne J. Husfloen Sykepleier 100 % Institusjon
Liv Randi Pettersen Adjunkt 100 % Engerdal barne- og ungdomsskole
Katrine Kleiven Næringsutvikler 100 % Utvklingsenheten
Jon Helge Østmo Assistent 93 % Engerdal barne- og ungdomsskole
Per Ola Søndmør Adjunkt 50 % Fjellheimen leirskole
Martin Kongsdal Virksomhetsleder 100 % Plan og teknikk
Jan Ekeland Konsulent 10 % Helse og velferd
Aino Melin Ergoterapeut 100 % Forebyggende rehabilitering
Vigdis Elvheim Kjøkkensjef 50 % Institusjon
Eva I. Hellan Helsekoordinator 100 % Drevsjø asylmottak
Erik Olsson Sykepleier 80 % Institusjon
Gry Holden Økonomikonsulent 50 % Interne tjenester
Terje Vestad Kommunedirektør 100 % Engerdal kommune
Tove Elgåen Helsesekretær 50 % Legesenteret
Gunhild Snerten Sykepleier 100 % Institusjon
Anna Aspaas Hjelpepleier 75 % Institusjon
Til toppen