Endringer blant fast ansatte fra mai 2022 til november 2022

14 takket ja, 4 takket nei og 10 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden april 2022 til og med november 2022.

Disse takket ja til fast stilling:

 • Jan Ekeland, lønnskonsulent 50 %, Interne tjenester
 • Trude Stenset, miljøterapeut 100 %, Habilitering og avlastning
 • Reidun Monica Olsen Lykken, styrer 100 %, Drevsjø barnehage
 • Nina Gilhuus Johansen, helsesykepleier 100 %, Forebyggende rehabilitering
 • Linda Sundal, helsefagarbeider 21 %, Institusjon
 • Sven Mattias Femundsenden, miljøarbeider/fagarbeider 100 %, Engerdal mottak
 • Signe Storsnes, miljøarbeider/assistent 100 %, Engerdal mottak
 • Kari Engvoll, miljøarbeider/fagarbeider 100 %, Engerdal mottak
 • Oda Østvang, pedagogisk leder 100 %, Drevsjø barnehage, avd. mottaket
 • Ellen Bekkevold, barne- og ungdomsarbeider 100 %, Drevsjø barnehage avd. Engerdal Mottaket
 • Liv Randi Pettersen, lærer 100 %, Voksenopplæringen
 • Eline Vig, administrativ stilling 100 %, Engerdal mottak
 • Kenneth Jahren Mathisen, flyktningkonsulent 100 %, Flyktningtjenesten
 • Linda Nathalie Foss, ungdomsklubbarbeider 15 %, Utviklingsavdelingen

Disse takket nei til fast stilling:

 • Lill Hege B. Heramb, helsesykepleier 100 %, Forebyggende rehabilitering
 • Melanie Brinkman, administrativ stilling 100 %, Engerdal mottak
 • Marit Synnøve Engerbakk Moren, miljøarbeider/fagarbeider 100 %, Engerdal mottak
 • Turid Aasvang, barne- og ungdomsarbeider 100 %, Drevsjø barnehage avd. Engerdal mottak

Disse sa opp sin faste stilling:

 • Øyvind Skogly Pedersen, musikklærer 20 %, Kulturskolen
 • Ole Geir Myrvold, vaktmester 100 %, Tekniske tjenester
 • Helén Ekstrand, hjelpepleier 13 %, Institusjon
 • Jan J. Ekeland, konsulent 50 %, Helse og velferd
 • Berit Sorkmo, styrer 100 %, Drevsjø barnehage
 • Mari Øverstad, sykepleier 100 %, Institusjon
 • Ranveig Skålerud, sykepleier 66,9 %, Institusjon
 • Ove Andreassen, fagansvarlig 100 %, Tekniske tjenester
 • Jan J. Ekeland, lønnskonsulent 50 %, Interne tjenester
 • Kjell Åge Jakobsen, hjelpepleier 50 %, Forebyggende rehabilitering

Engerdal kommune ønsker nye kollegaer velkommen og takker de som slutter for innsatsen!

Til toppen