Eiendomsskatt 2022 - offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars. Listen legges også ut i skranken i Enger.

Klagefristen er 6 uker fra lista er lagt ut. Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller til postmottak@engerdal.kommune.no innen 12. april 2022.

Offentlige dokumenter

Skatteliste - Offentlig ettersyn - fritak (PDF, 143 kB)

Skatteliste - Offentlig ettersyn - næring_08.56 (PDF, 144 kB)

Skatteliste - Offentlig ettersyn - uten fritak_10.03 (PDF, 3 MB)

Til toppen