Driften på asylmottaket forlenges med 3. måneder

Det har lenge vært kjent at driftsavtalen Engerdal kommune har med Utlendingsdirektoratet (UDI) avsluttes den 30.06.2021, og at mottaket på Drevsjø legges ned fra denne datoen.

På grunn av blant annet Covid-19 så har UDI har problemer med å flytte alle beboerne fra Drevsjø til andre mottak innen utløpsdatoen. Engerdal kommune har derfor fått en henvendelse fra UDI om å forlenge avtalen med tre måneder til 01.10.2021.

For å avhjelpe UDI i denne vanskelige situasjonen så har Engerdal kommune sagt ja til denne forlengelsen.

Flyttingen av beboerne vil starte i løpet av sommeren. Familier med barn i skolepliktig alder vil bli prioritert først  slik at de kan begynne på en ny skole innen skolestarten i august. Ellers vil flyttingen skje kontinuerlig helt frem til slutten av september.

Den første oktober er det da slutt og kommunen vil overta bygningsmassen, men det vil selvsagt jobbes hardt fra kommunen sin side for å konkurrere på nye kontrakter også i fremtiden.

Til toppen