Dagsturhytta Innlandet

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i februar 2020 at alle kommuner i Innlandet skal få tilbud om en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. Engerdal kommune takket i mars 2021 ja til å bli med på prosjekt dagsturhytte i Innlandet og at vi i løpet av 2023 skal sette opp en slik hytte i Engerdal kommune. 

Innlandet fylkeskommune  I kommunestyrets vedtak pkt 3 står det:

«Engerdal kommune gjennomfører en informasjonsrunde med grendene der det også legges vekt på å innhente innspill, ønsker og forslag til hvor dagsturhytta skal plasseres. Grendene skal også forespørres om muligheten for å delta i finansiering av kommunens egenandel. Ordfører og kommunedirektøren eller de han ønsker å utnevne, deltar i informasjons- og innspillsrunden.»

Dagsturhytta er designet og utformingen er bestemt. Fylkeskommunen har også lagt kriterier for plassering, tilgjengelighet etc.  Det er opplistet en del kriterier for valg av turmål. Blant annet er det forventet at startpunktet bør ligge nært et stort tettsted i kommunen og med tilstrekkelig parkeringskapasitet. Adkomsten bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder.  Kommunestyret har valgt å tolke dette ganske romslig og har derfor åpnet for innspill fra alle grender i forhold til mulig plassering.

Alle velforeninger ble invitert til et informasjons/dialogmøte 25 april der vi  informerte om prosjektet. Interesserte velforeninger får nå en siste mulighet til å melde konkret interesse og komme med forslag til hvor dagsturhytta kan plasseres . 

Vi åpner også for at privatpersoner og andre lag/foreninger kan sende inn forslag.

Det er så langt framkommet tre ulike forslag: Badestranda på Drevsjø, Ytterste Blokkodden ved Drevsjø og Røskjotvelta ved Sølen.

Kommunestyret vil fatte endelig vedtak i løpet av juni 2022.

Frist for å sende inn forslag settes til søndag 22.05.  Forslagene sendes på  e-post

Hvis det er noen som har spørsmål eller ønsker ytterligere dialog så ta gjerne kontakt med undertegnede.

Bjarne Granli                                                                                                                                         Virksomhetsleder utvikling                                                                                                                                       tlf 913 85 991

Til toppen