Bredbåndsutbygging trinn 2

Det er mange som lurer på hvordan det går med bredbåndutbyggingen. Her kommer en statusoversikt:
Telenor med underleverandør OneCo er nå godt i gang med prosjektet. Inntil videre holder de den framdriftsplanen som er satt. Alle som har bestilt skal ha fått en bekreftelse på sin bestilling med estimert leveringsdato. Hvis det er noen som ikke har fått det ber vi at disse tar kontakt.

Utbyggingen foregår i et stort geografisk område. Det betyr at man i de ulike delene av kommunen vil få leveranse til ulike tidspunkt. Det er startet opp nord i kommunen (Elgå, Elgådalen, Valdalsfjellet). Så er planen å arbeide seg sørover og vestover.                           

Telenor planlegger at de første områdene vil bli levert til våren, mens de siste områdene blir levert neste høst. Dersom det oppstår utfordringer underveis kan man se behovet for å omrokere noe på utbyggingsplanen. Dersom dette skjer vil Telenor sende ut brev med oppdatert leveringsdato. 

Planen er å være ferdig med Elgå 1. april, Elgådalen 14. april, Småsjøvollen 28. april og Sorken 16. mai.

Adresser som er inkl. i prosjektet, men ikke allerede har bestilt, kan gjøre dette HER eller ved å ringe kundeservice på 915 09 000.

Kommunen får mange detaljspørsmål om luftstrekk kontra trekkerør etc. Nå når det går mot vinter er det også en del spørsmål om graving etc. 

Slike spørsmål har ikke vi i kommunen mulighet til å svare på, disse må gå direkte til utbygger. Når det gjelder slike spørsmål har vi forøvrig fått følgende presisering fra Telenor/OneCo:

  • Det kan være greit å poengtere at det skal bygges på en rimelig og kostnadseffektiv måte, og vi har allerede hatt en del henvendelser hvor grunneiere ikke «forstår» at det henges opp luftkabel, noen uttaler at det er helt avleggs
  • Noen tar også kontakt og spør hvorfor vi graver enkelte steder, mens de får luftkabel. Vi forklarer at det har med hvilken tekniske muligheter vi har, men ikke alle forstår dette
  • Alle som eier skogsområder har fått beskjed om linjerydding

Kontaktpersoner i Engerdal kommune er Odd Magnar Opgård tlf. 400 24 906 eller Bjarne Granli tlf. 913 85 991.
 

Til toppen