Bredbånd trinn 2

Det er lenge siden vi har kommet med noen oppdatert informasjon om bredbåndsutbyggingen trinn 2. Her kommer en statusoppdatering:

pixabay.com  Status på trinn 2 bredbåndsutbygging pr. i dag er at Engerdal kommune har inngått en intensjonsavtale med Telenor for utbygging av trinn 2. Avtalen ble signert av partene desember 2021. Intensjonsavtalen inneholder forslag til løsninger og et prisestimat for utbyggingen. Telenor turte ikke å gi et konkret tilbud til Engerdal kommune før de hadde beregnet og prosjektert utbyggingen.

Telenor holder i disse dager på med prosjekteringen. De var i Engerdal uka før påske for å befare og se på løsninger. Telenor sin entreprenør One Co vil komme til Engerdal over påske for å befare alle Telenor sine stolper og sjekke at disse kan benyttes. De vil også benytte en del stolper fra Elvia. Der det ikke er stolper vurderes enten pløying av kabel, graving av kable eller nye stolper. Denne befaringen må gjøres på barmark.

Telenor sine prosjektledere var uka før påske i møte med Engerdal kommune. De fastholder at prosjekteringen skal være ferdig i løpet av mai 2022. De vil da komme med et endelig pristilbud for hele utbyggingen. Så å si alle husstander i Engerdal vil være inkludert i tilbudet.

Når endelig tilbud foreligger vil det bli en politisk sak før avtale signeres med Telenor. Målet er at dette skal skje i formannskap og kommunestyret i juni. Så snart dette er på plass vil salget starte. Det kan forventes en egenandel på ca. kr. 3 000.-. Men dette vil være en politisk avgjørelse som kommer i forbindelse med behandlingen. Et forbehold om signering av endelig avtale vil være det totale kostnadsbilde. Blir prosjektet vesentlig dyrere enn prisestimat må resterende beløp finansieres opp før prosjektet kan starte. Ut fra dagens signaler er det ikke noe som tyder på dette men det er noe vi ikke kan garantere før prosjekteringen er ferdig.

Hvis alt går etter planen vil Telenor starte arbeidet etter ferien. De vil komme godt i gang i løpet av høsten men størsteparten av arbeidet vil bli utført sommer 2023. Innen høst 2023 skal alle ha fått montert fiber.

Rekkefølge på hvor Telenor vil starte er en del av prosjekteringen. De vil legge opp en framdrift hvor også lokasjon for hvor de starter er en del av saken. De vil legge opp dette slik at flest mulig kan få fiber så raskt som mulig.

Ytterligere spørsmål om bredbåndsutbyggingen kan rettes til prosjektleder Ove Andreassen tlf 400 24 972 eller virksomhetsleder Bjarne Granli tlf 913 85 991

Til toppen