Arrangementet er avlyst - Invitasjon til Info-kveld for eldre over 55 år - 5. mai 22 på Fjellvang

Det har meldt seg for få deltakere så er dessverre nødt til å avlyse arrangementet

  

Programmet inneholder flere interessante og relevante tema:

 Velkommen v/Kommunalsjef helse, velferd og oppvekst

      -Kommunens helsetjeneste nå og fremover

Velferdsteknologi v/Tor Sætrang fra HelseInn

     -Hva er velferdsteknologi?

     -Hvilke muligheter finnes med mer.

Brannforebygging v/Midt-Hedmark brann- og redningsvesen

Informasjon fra forebyggende tjenester i kommunen

- Fysio- og ergoterapi, hjemmetjenester, frivilligsentralen, NAV

 

 Kommunen vil stille med representanter innen flere fagområder som kan svare på spørsmål underveis og i pauser

Sted: Fjellvang samfunnshus på Drevsjø

Når: 5. mai kl 1730-1930

 

Det blir enkel bevertning,

Påmelding sendes til postmottak her

eller ring kommunens sentralbord:  62 45 96 00

Til toppen