Ane Helga Lykka tildeles kulturprisen 2021

Formannskapet vedtok i møte 09.06.21 og tildele kulturprisen for 2021 til Ane Helga Lykka. Vi gratulerer!

Formannskapet har følgende begrunnelse:

 

Line Storsens  

Engerdal kommunes kulturpris deles ut til personer eller lag som har gjort en særskilt innsats for kultur- eller samfunnslivet i Engerdal. Det legges til grunn et utvidet kulturbegrep der kultur også omfatter alt som bidrar til at lokalsamfunnet utvikles i en positiv retning. Årets prisvinner er i aller største grad en person som har gjort en særskilt innsats for kultur og samfunnslivet i Engerdal. Ane Helga Lykka er en utmerket ambassadør for vår lokale kultur. Gjennom sitt, i engerdalsøyemed, utradisjonelle og spennende valg av yrkesretning presenterer hun vår lokale kultur på en måte som gjør oss stolte.

Tross sin unge alder har Ane Helga Lykka rukket å gjøre seg kjent i filmfaget. Siden 2006 har hun hatt mange oppdrag innen klipping, fotoregi og regi i programmer som bl. a. «Jakten på kjærligheten», «Fødeavdelingen», «113», «Blålys», «Jakten på Nordlyset»  

 

I 2017 gav Engerdal kommune et tilskudd til Ane Helga Lykka for å utvikle dokumentarfilmen «Elgskogen». I sin søknad til kommunen beskrev hun filmen på denne måten:

 

«Elgskogen» er en dokumentarfilm om elgjegere og elgjakta i Engerdal. Filmen portretterer det sosiale samholdet i elgskogen, hva jakta betyr for jegerne, tilhørighet til bygda og tradisjoner. Jeg vil undersøke hvordan det å dele jaktopplevelser blir viktig for samholdet både i familierelasjoner og lokalsamfunnet. Det er viktig for meg å lage et vart og ekte bygdeportrett fra innsiden, for det er det sjelden man ser.

 

Filmen kommer til å være god synliggjøring av Engerdal, av levemåten her, og det vil bli mange bilder av engerdalsskogene på sitt aller vakreste om høsten. Kanskje kan det inspirere flere til å flytte dit hvor jaktterrenget begynner ved dørstokken? I tillegg til å være en kreativ dokumentarfilm, er dette dokumentasjon av lang og stolt kulturhistorie i Engerdal, som kan bli verdifull for kommende generasjoner.

 

Dette har Ane Helga mestret på en eksemplarisk måte sammen med produksjonsselskapet Trad Film AS og Motlys. Filmen er en glimrende profilering av hvordan det er å bo og leve i en villmarkskommune som Engerdal, og er et virkemiddel i å få flere tilflyttere til kommunen. Gjennom «Elgskogen» løfter hun frem noe av identiteten til engerdølene på en respektfull og særlig positiv måte. Filmen ble nylig vist på NRK, og med det har Ane Helga bidratt til å fremme et mer nyansert og varmt bilde av bygdekultur, samholdet og jakttradisjonen som en viktig kultur i Engerdal kommune.

 

Engerdal kommune er utrolig stolte av det Ane Helga Lykka står for og har fått til. På dette grunnlag tildeler Engerdal kommune Kulturprisen 2021 til Ane Helga Lykka.

Til toppen