Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Vindkraft

Turist på Kvitvola med Sølen i bakgrunn ​Det er blitt etterlyst mer informasjon fra kommunen om framdrifta i denne saken.
Vi har derfor laget denne temasiden for å dekke dette informasjonsbehovet.

Sist oppdatert 07.05.2014

NVE har sagt ja til konsesjon i januar 2014.  Deter varslet at det vil bli sendt inn anke på dette vedtaket og når det vil bli ferdig behandlet vet vi ikke, men vi forvente ca ett års behandlingstid.

Konsekvensutredningen for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk er gjennomført. Denne skal søke å belyse alle positive og negative konsekvenser ved en eventuell etablering av et vindkraftverk. I tillegg til de standard temaene som NVE krever i alle slike utredninger har Austri Vind, etter ønske fra blant annet Engerdal kommune, gått med på å gjøre tilleggsutredninger knyttet til konsekvenser for reiseliv og hyttebygging/hyttefelter i området. Det er forskningsinstitusjonene Sweco og Østlandsforskning som har gjennomført denne konsekvensutredningen. Den første konsekvensutredningen forelå medio juni, og ble presentert i et samrådsmøte 26. juni. På bakgrunn av funn i denne konsekvensutredningen har Austri Vind fått gjennomført en utvidet konsekvensutredning basert på 4 forskjellige utbyggingsalternativer. Denne konsekvensutredningen ble framlagt 30.10.2012.  Austri vind har i november 2012 sendt en søknad om konsesjon til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). NVE sendte saken ut på høring i desember 2012, med opprinnelig høringsfrist 20 mars 2013. Engerdal kommune vil være en viktig høringsinstans i denne saken. Gjennom en høringsuttalelse vil Engerdal kommune måtte ta stilling til om vi ønsker å uttale oss for eller i mot en slik utbygging. I forbindelse med at konsesjonssaken ble lagt ut på høring avholdt NVE et folkemøte i Engerdal mandag14. januar. Engerdal kommune avholdt i tillegg et folkemøte mandag 25 februar der den framforhandlede utbyggingsavtalen med Austri Kvitvola DA ble presentert. Denne avtalen ble behandlet og godkjent av kommunestyret torsdag 21 mars.

Tidshorisont for Engerdal kommunes videre behandling av saken:
Behandling av kommunens høringsuttalelse til konsesjonssøknaden til NVE er utsatt.
Vanlig forvaltningsskikk for politikere er å ta stilling til saker basert på et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig. Den konsekvensutredningen som nå foreligger, sammen med resultatet av forhandlingene om en frivillig utbyggingsavtale med Austri Vind AS er viktig for å gi politikerne det grunnlaget de trenger for å kunne ta stilling til om de ønsker en utbygging eller ikke. Samtidig har kommunen fått utsatt høringsfrist da kommunen anser det som svært viktig å få vurdere alle innspill som kommer i høringsprosessen. Kommunens holdning vil da framkomme i den høringsuttalelsen kommunen avgir til NVE.
Engerdal kommune skulle etter planen behandle sin høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk torsdag 25 april.
NVE har informert Engerdal kommune om at det fortsatt mangler noen viktige høringsuttalelser. Blant annet hadde ikke Direktoratet for Naturforvaltning levert innen høringsfristens utløp. Fylkesmannen i Oppland (settefylkesmann for Fylkesmann i Hedmark Sylvia Brustad) har av NVE fått utsatt frist til 26/4. Fristen for Hedmark fylkeskommune er slutten av uke 15 (14. april).
Fristen for Rendalen kommune og styret for Sølen landskapsvernområde er satt til 3. mai
Fristen for Hedmark fylkeskommune er slutten av uke 15 (14. april).
NVE har på bakgrunn av dette innvilget Engerdal kommune en utsatt høringsfrist til 23 mai.

Høringsuttalelsen fra Engerdal kommunestyre er nå sendt til NVE.  Vi har ikke hørt noe om når NVE vil behandle saken. Vi oppdaterer så snart vi vet noe.

 Aktuelt

Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 
Sist oppdatert: 19.06.2015 08:27:53