Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Tilskuddsordninger

 
​​​​​​
Her finner du de lokale tilskuddsordningene for næringslivet. Engerdal kommune forvalter alene eller sammen med andre:

Femund-/Trysilvassdragets fiskefond
SMIL-midler
Fondet for utvikling av næringsfiske
NMSK-midler
Femundfondet
Næringsfondet
Allmennyttig formål/fellesgoder

Du kan lese mer om ordningene til høyre.
Fisking med ruse fra båt på sjøen
 
 

En tilskuddsordning for deg som skal etablere ny næringsvirksomhet eller videreutvikle eksisterende i Engerdal kommune.

 

Fra om meg 2018 skal alle søknader til Femundfondet / Næringsfondet, søkes gjennom nettportalen regionalforvaltning.no. Det er ikke lenger mulig å sende søknad direkte til Engerdal kommune. Kontakt Engerdal kommune dersom du har spørsmål.

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader til begge fondene kan fremmes hele året og behandles fortløpende. Dersom du som søker sender èn søknad til Femundsfondet og èn søknad til Næringsfondet på samme prosjektet, blir disse sett på som en søknad. Er man usikker på hvilket fond sitt prosjekt passer best for, skriver man :

Hva kan støttes:

 • Markedsundersøkelser og planlegging
 • Produktutvikling
 • Markedsføring av nye produkter og tjenester
 • Investeringer i utstyr og maskiner, dvs. i varige driftsmidler
 • Investeringer i bygninger ved oppstart eller utvidelser
 • Kjøp av styrekompetanse
 • Utvikling av forretningsplan
 • Konsept/produktutvikling, markedsanalyser/konkurrentanalyser

Støttenivå

 • Samlet finansiering fra fondene skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt

Det må foreligge særskilte grunner for å støtte:

 • Næringer som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet
 • Enkeltprosjekter som er i tråd med Innovasjon Norges strategier
 •  Virksomheter innen detalj/agentur/engros/netthandel, import, transport, finansielletjenester, frie yrker, hobbyvirksomhet
 • Virksomheter som skal tilby tjenester som det offentlige er lovpålagt å tilby og/eller skalbaseres på offentlig støtte

 

Søknader om støtte skal inneholde følgende vedlegg:

1. Beskrivelse av prosjektet

2. Kostnadsoverslag

3. Finansieringsplan

I tillegg kan kommunen i de tilfeller det anses nødvendig, be om dokumentasjon som for eksempel likviditetsbudsjett, driftsbudsjett, regnskap, o.l.

Søknaden sendes inn gjennom https://www.regionalforvaltning.no/

 

Søknader om tilskudd til fondene kan fremmes hele året og behandles fortløpende.

I praksis vil dette si at søknader om tilskudd fra næringsfond/femundfond behandles av formannskap/kommunestyret, og at komplett søknad må være hos kommunen senest 3 uker før et formannskapsmøte for å få politisk behandling. Se politiske møter for å se når formannskapet har møter.

 

Kontaktpersoner:

Jan Aage Røtnes  e-post: Jan.Aage.Rotnes@Engerdal.kommune.no  
Tlf.: 928 03 000

.
 

 Tjenestebeskrivelser

 Politisk møtekalender

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 16.01.2018 10:15:30