Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Vi søker meddommere

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 19.04.2016 13:20:05 | Emneord (los) forsiden, husk
klubbe på dokumenter

​Engerdal kommune skal velge nye meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett, og forliksrådsmedlemmer.
Kanskje det er nettopp du som bør bli dette?

Engerdal kommunestyre skal innen 1. juli 2016 ha valgt:

8 meddommere (4 kvinner og 4 menn) Nord-Østerdal tingrett
2 meddommere (1 kvinner og 1 menn) til Eidsivating lagmannsrett
10 meddommere (5 kvinner og 5 menn, hvorav 2 bør ha reindriftsfaglig kompetanse) til Nord-Østerdal jordskifterett
6 medlemmer (3 faste og 3 varamedlemmer) til Forliksrådet

Vi ønsker å komme i kontakt med alle som ønsker å påta seg verv.
Det skal velges inn personer i disse vervene for perioden 01.01.2017 til og med 31.12.2020.

Krav som stilles for å bli meddommer:

Du må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
Du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Engerdal kommune
Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
Du må ha gode norskkunnskaper
Enkelte yrkesgrupper er utelukket fra valg. Les mer på domstol.no
Du må vurderes å være skikket til vervet. Det betyr blant annet at du ikke må være straffedømt. Det innhentes vandelsattest før du kan velges

Hva er en meddommer?

Du er en vanlig innbygger som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelse i rettssaker.
Du deltar på lik linje med fagdommerne og skal vurdere om en tiltalt er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis.
Meddommervervet er en samfunnsplikt. Ved tap av arbeidsfortjeneste har en rett på å få dekt tapet når det dokumenteres.

Hva er et forliksrådsmedlem?

Forliksrådsmedlemmer er dommere.

Krav som stilles for å bli forliksrådsmedlem:
Du må være over 25 år og under 70 år ved valgperiodens start. Ellers stilles samme krav som ved meddommere.

Du kan finne mer informasjon på http://www.domstol.no/meddommer
Ønsker du å bli meddommer, så bruk enten elektronisk svar under mer informasjon til høyre eller send epost til postmottak@engerdal.kommune.no   innen 30. april.

Sist oppdatert: 01.05.2016 00:51:45