Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Varsel om oppstart og høring av planprogram for reguleringsplan for Hyllsjøen sør hytteområde

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 08.01.2019 09:14:11 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
tegning kartutsnitt

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplan for Hyllsjøen sør hytteområde. Dette er et privat planforslag som fremmes av Innlandet Tegnekontor AS på vegne av grunneierne Roger Axelsson og Hanne Heggeriset. ​


Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av ny hyttebebyggelse sør for Hyllsjøen.
Planområdet vil omfatte 3 delområder.
Delområde 1 ligger lengst nord og er gitt betegnelsen Hyllsjøen sør I (HB 1205) i kommuneplanens arealdel. Området er godkjent for inntil 14 hyttetomter, der alle tomter er bebygd.
Delområde 2 består av gjeldende reguleringsplan for Jons. (KP-område Hyllsjøen sør II, HB 1206) Reguleringsplanen omfattet 29 hyttetomter, der alle er solgt og de fleste bebygd.
Delområde 3 tar utgangspunkt i det området som i kommuneplanens arealdel er gitt betegnelsen Hyllsjøen sør III (HC 1211) og er godkjent for inntil 60 hyttetomter.

Planen vil åpne for inntil 40 nye hyttetomter i delområde 3. Det vil foreslås at hyttebebyggelsen gis HB-standard. Det legges opp til vannforsyning via vannposter og innlagt vann skal ikke være tillatt.
Da det legges opp til en annen standard, plassering og adkomst enn det som følger av kommuneplanens arealdel har kommunen bl.a satt krav om utarbeidelse av planprogram.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Innlandet Tegnekontor AS, Bjørkeveien 185, 2460 Osen eller  britt-laila@live.no, innen 21.02.2019.

Sist oppdatert: 21.02.2019 00:54:26