Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søknader om tilskudd til vegløse bosettinger i Engerdal kommune – frist 1. februar hvert år

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 30.12.2016 09:39:43 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Sylen

​Fra Ryvang gård i Sylen

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende og som bor på en vegløs bosetting. Bosettinger med bilveg fram til husstanden, men som ikke brøyter
vegen vinterstid, kommer også inn under ordningen. ​

Bosettinger som har flere bebodde hus/husvære på samme eiendom, regnes som èn vegløs bosetting. Vegløse bosettinger som er berettiget tilskudd må minimum ligge 1 km fra bilveg, målt som den korteste distansen mellom bosetting og bilveg i terrenget.

 

Tilskuddet beregnes ut i fra korteste/mest hensiktsmessige trase mellom nærmeste bilveg

og bosettingen, målt i terrenget, og beregnes etter følgende nøkkel:

Ut i fra en total tilskuddsberettiget terrenglengde (avrundet til nærmeste kilometer),

beregnes tilskuddet prosentvis av bevilget ramme ut i fra distansen (avrundet til nærmeste kilometer) hver enkelt søker har mellom bilveg og bosetting. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre kr. 15.000,-.

 

Dersom en bosetting benytter flere traseer avhengig av vær- og føreforhold, legges den mest benyttede traseen til grunn for tildeling av tilskudd.

 

Bosettinger som er tilskuddberettiget må søke om tilskudd en gang pr. år, frist 1.februar.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • søkers navn
  • forhold på bosettingen
  • korteste/mest hensiktsmessige trase fra nærmeste bilveg til bosetting målt i terrenget.
  • kart hvor denne distansen er tegnet inn skal også vedlegges.

 

Søknader sendes til Engerdal kommune innen fastsatt frist 1.februar 2017.

 

Engerdal kommune

Engerdalsveien 1794

2440 Engerdal                                   eller       postmottak@engerdal.kommune.no

 

Sist oppdatert: 02.02.2017 00:53:25