Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Søknader om tilskudd til vedlikehold av veier til bosettinger med lang helårsåpen privat vei i Engerdal kommune – frist 1.februar

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 03.01.2019 14:16:33 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
traktor som rydder snø

Ordningen gjelder for Engerdal kommunes innbyggere som er fastboende ved helårsåpen privat vei. Bosettingene må ligge 3 km eller mer fra offentlig vei. Søknader må være organisert som en fellessøknad for alle som bor langs veien.​  Vi minner om søknadsfristen som er 1. februar 2019.

Veier som omfattes av ordningen:

 • Alle private veier som er 3 km eller lenger fra offentlig vei.
 • Det må være fast bosetting langs veien.
 • Veien må være helårsåpen.
 • Det forutsettes at det er behov for kommunalt tilskudd for å fullfinansiere veivedlikeholdet.
 • For øvrig gjelder: Seter- og hytteveier kommer ikke inn under ordningen. Dette betyr at personer som har fått dispensasjon til å benytte hytter/fritidsboliger til helårsbolig ikke faller inn under ordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til stikkveier.
 • Veilengden måles fra offentlig vei og til veiende hos lengst vekk boende oppsitter, og

avrundes til nærmeste hele 100-meter. Dersom det er flere brukere enn en langs veien

gjøres et fratrekk på 500 meter pr. bruker. Dersom fratrekket fører til at

tilskuddsberettiget veilengde blir under 3 km, er veien fortsatt berettiget tilskudd. En

bruker defineres som hver bruksenhet langs veien.

 • Øvrige veier tilknyttet betegnes som stikkveier.

 

Minimum tilskudd for en vei som ut fra foranstående regler er tilskuddsberettiget, settes til

kr. 2.000,-.

 

Etter at de 2000 kronene er fordelt til alle veiene som er tilskuddsberettiget, fordeles

resterende midler slik:

Tilskuddet settes ut i fra beregnet tilskuddsberettiget veilengde. Ut i fra en total

tilskuddsberettiget veilengde (avrundet til nærmeste 100-meter), beregnes tilskuddet

prosentvis ut i fra veilengden (avrundet til nærmeste 100-meter) hver enkelt søker har. Maksimalt tilskudd settes til kr. 800,- pr. km.

 

Bosettinger som er tilskuddsberettiget må søke om tilskudd en gang pr. år.

Søknadsfrist er 01.02 for 2019. Av søknad skal framgå følgende:

 • total veilengde
 • kart hvor alle husstander med fast bosetting er påtegnet
 • regnskapsoversikt over siste regnskapsår.

 

Veier som har flere brukere søker felles. Søknader sendes til Engerdal kommune innen 1.februar 2019.

 

Engerdal kommune

Engerdalsveien 1794

2440 Engerdal                                   eller      

postmottak@engerdal.kommune.no

Sist oppdatert: 01.02.2019 00:54:12