Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Offentlig ettersyn - Planstrategi for 2016 – 2020 med planprogram for kommuneplan – samfunnsdelen

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 20.05.2016 12:19:42 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Forsidebilde med tekst og et lite bilde av barn

​Engerdal kommune legger forslag til planstrategi for 2016-2020 med planprogram for kommuneplanen - samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn, og den sendes på høring til offentlige myndigheter, nabokommuner og lag og foreninger.


Samtidig varsles det oppstart av selve planarbeidet med kommuneplanen i henhold til Kommunestyremøte den 19.5.2016. Det ble fattet slikt vedtak:

I samsvar med plan- og bygningsloven § 10-1 og §§ 11-12 og 11-13 vedtar kommunestyret å sende forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanen 2016-2035 på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn.
Det vedtas varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet.

Formålet med kommunale planstrategier er at kommunen skal drøfte sitt totale planbehov i planperioden 2016-2019.

Formålet med planprogrammet er å skape mest mulig forutsigbarhet i arbeidet med ny kommuneplan. Planprogrammet beskriver hvilke hovedområder vi skal ha fokus på. Det forteller hvordan vi skal legge opp medvirkningsprosesser og hvilke utredninger vi skal gjøre. Til slutt viser det hvilken framdriftsplan det legges opp til.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. En ny kommuneplan er derfor viktig for utviklingen av Engerdal kommune. Den skal fortelle hvordan vi mener at vi kan skape et best mulig samfunn og hvordan alle kommunens innbyggere kan få et best mulig liv – både i vår tid og for generasjoner som kommer etter oss.

Kommuneplanen vil sette retninger for mange av de valg og prioriteringer som skal gjøres av både lokalpolitikere, kommuneadministrasjonen og andre virksomheter i årene som kommer.

I kommuneplanprosessen er det ønskelig med god deltakelse i utforming av målsettinger for kommunens utvikling, og at det i fellesskap settes klare strategier for hvordan målene skal nås.

På kommunenes hjemmeside finner du oppdatert informasjon om kommuneplanarbeidet og aktiviteter som foregår i prosessen. Benytt deg av vår hjemmeside www.engerdal.kommune.no

Vi håper på stort engasjement i kommuneplanarbeidet. Innspill, merknader og synspunkter til planstrategien og planprogrammet sendes inn via det elektroniske høringssvaret ved å klikke på lenken under mer informasjon eller sende til: Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal eller E-post:  postmottak@engerdal.kommune.no  innen 10.08.2016.

 

 

Sist oppdatert: 09.07.2016 00:53:26