Tittel: Ny reguleringsplan for Gammelsætra - varsel om oppstart og høring av planprogram
Url: https://www.engerdal.kommune.no/Tema/kunngjoringer/Sider/Ny-reguleringsplan-for-Gammelsætra---varsel-om-oppstart-og-høring-av-planprogram.aspx
Ny reguleringsplan for Gammelsætra - varsel om oppstart og høring av planprogram

Ny reguleringsplan for Gammelsætra - varsel om oppstart og høring av planprogram

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 02.01.2018 09:35:15 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
bilde av planen

​kartutsnitt Gammelsætra

​I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Gammelsætra. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring.

​Dette er et privat planforslag som fremmes av Feste NordØst AS på vegne av flere grunneiere i området.

Merknader sendes til Feste NordØst AS, Postboks 33, 2540 Tolga innen 10.02.2018.

Du finner plandokumentene på menyen til høyre.

Sist oppdatert: 10.02.2018 00:52:35
Du er her: Engerdal > Tema > Kunngjøringer > Ny reguleringsplan for Gammelsætra - varsel om oppstart og høring av planprogram