Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barn%20med%20papirhjerte

​Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd.
Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd. Søknadsfristen er 10. desember.

Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via Altinn - se lenke til høyre. Det er Bufdir som forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Lokal behandling

Etter at søknadsfristen er ute, får Engerdal kommune tilsendt alle lokale søknader. Engerdal Kommune vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Ferie og fritid

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Minst én aktivitet

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Aktuelle tiltak

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 08.12.2018 00:52:26