Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Ulvåmoen massetak, planID 2014 0100

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 29.05.2015 12:52:01 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Ulvåmoen%20massetak

​​I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 21.05.2015 reguleringsplan for Ulvåmoen massetak. ​

​Formålet med planen er formalisering/godkjenning av massetaket og utvidelse mot nord for å sikre grunnlaget for videre drift. Planområdet ligger langs Femundselva vest for Sølenstua og er på ca 250 daa. Vedtatte reguleringsformål er masseuttak, vegetasjonsskjerm, friluftsområde, turveg og kjøreveg.
Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet.
En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsvegen 1794, 2440 Engerdal innen 3 uker fra denne kunngjøring. Evt. krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3 år fra denne kunngjøringsdato, jfr. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Du finner sakens dokumenter på menyen til høyre.

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 01.07.2015 12:51:50