Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Røsætra - PlanID 2016 0100

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 23.04.2018 13:32:00 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
røsætra

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 15.02.2018 ny reguleringsplan for Røsætra. 
Formålet med planen er å bevare setergrenda med sitt bygningsmiljø og kulturlandskap, samtidig som en ønsker å rydde opp i uheldige eiendomsforhold, dvs. å sikre egne tomter til eksisterende hytter. I tillegg foreslås et mindre antall nye hyttetomter.

​Planområdet ligger langs Røsætervegen og er på ca 200 daa. Vedtatte reguleringsformål er seterområde, fritidsbebyggelse, friluftsområde, hensynssone for bevaring av kulturmiljø, kjøreveg, turveg og vannforsyningsanlegg.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsvegen 1794, 2440 Engerdal innen 3 uker fra denne kunngjøring.

Evt. krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3 år fra denne kunngjøringsdato, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Du finner plan- og saksdokumentene på menyen til høyre. De er også tilgjengelig i kommunehuset Enger.

Sist oppdatert: 14.05.2018 00:51:01