Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Lisætra - PlanID 2018 0100

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 05.07.2019 13:17:29 | Emneord (los) forsiden
Lisetervegen

​Lisetervegen.

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 19.06.2019 ny reguleringsplan for Lisætra. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Lisætra, PlanID 2003 0300.

​Formålet med planen er å bevare setergrenda med sitt bygningsmiljø og kulturlandskap, samtidig som en ønsker å rydde opp i uheldige eiendomsforhold, dvs. å sikre egne tomter til eksisterende hytter. I tillegg åpnes det for 11 nye hyttetomter sør for Gjermundsvollen og et mindre antall nye hyttetomter både innenfor og utenfor setervollene.

Planområdet ligger på Lisætra øst for Heggeriset og er på 268 daa.

Vedtatte reguleringsformål er seterområde, fritidsbebyggelse, friluftsområde, vegetasjonsskjerm, hensynssone for bevaring av kulturmiljø, hensynssone for flomfare, kjøreveg, turveg og vannforsyningsanlegg.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsvegen 1794, 2440 Engerdal innen 3 uker fra denne kunngjøring.

Evt. krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3 år fra denne kunngjøringsdato, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Plan- og saksdokumentene finner du på menyen på høyre side.

Sist oppdatert: 04.11.2019 09:53:42