Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Gammelsetra Hytteområde - PlanID 2016 02 00

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 26.11.2019 13:22:37 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
Kartutsnitt Gammelsetra

​I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 18.09.2019 ny reguleringsplan for Gammelsetra. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Gammelsetra,
PlanID 2004 0300.


Formålet med planen er å legge til rette for oppgradering av et eksisterende hytteområde i form av høyere utnyttelsesgrad, flere tillatte bygg pr. tomt, samt utvidelse av hytteområdet mot nord. Den nye planen omfatter totalt 197 tomter.

Planområdet ligger på Gammelsetra øst for Hylleråsen og er på 1003 daa.

Vedtatt reguleringsformål er fritidsbebyggelse, LNF-områder (jord-skogbruk og friluftsområde), kjøreveger, turveger, vannposter og skiløyper.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap.VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3. år fra denne kunngjøringsdato, jfr. Plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Plan- og saksdokumentene er tilgjengelig til høyre under mer informasjon.

Sist oppdatert: 26.11.2019 13:27:34