Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Fonnåkroken massetak - PlanID 2012 0200

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 29.10.2017 17:33:34 | Emneord (los) forsiden, Kunngjøring
kartutsnitt

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 26.10.2017 reguleringsplan for Fonnåkroken massetak. Frist for eventuell klage er 19.11.2017.


Formålet med planen er formalisering og godkjenning av massetaket, samt utvidelse mot vest for å sikre grunnlaget for videre drift. Planområdet ligger nordvest for Heggeriset og er på ca 63 daa. Vedtatte reguleringsformål er masseuttak, vegetasjonsskjerm og kjøreveg.


Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsvegen 1794, 2440 Engerdal innen 3 uker fra denne kunngjøring.


Evt. krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3 år fra denne kunngjøringsdato,  jfr. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.
Du finner saks- og plandokumentene på menyen til høyre.

Sist oppdatert: 19.11.2017 00:52:41