Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Kunngjøring av vedtatt kommuneplanens arealdel for 2012 – 2026

Fra%20Galtåsknappen
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Kommunestyret den 29.04.2014 kommuneplanens arealdel for 2012- 2026.

 

​Kommuneplanens arealdel vil erstatte kommunedelplan for fritidsbebyggelse og alle byggeområder vil bli videreført. Det åpnes ikke for utlegging av nye områder for fritidsbebyggelse i denne revisjonen av kommuneplanen, men det er tatt inn noen utvidelser og justeringer av eksisterende hytteområder. Kommuneplanens bestemmelser om fritidsbebyggelse er også revidert.
 
 
 

Øvrige større endringer:

 
Byggegrensen langs vassdrag reduseres til 50 meter
Utvidelse av område for råstoffutvinning (masseuttak) ved Fonnåkroken, Ulvåmoen og Drevsjømoen
Utvidelse av fritids- og turistområde ved Femundsenden, Båtstø camping, Isterfossen Camping og Grensen Feriestasjon
Gjennomgang av lokalisering og bestemmelser knyttet til spredt boligbygging, idrettsanlegg, friluftsområder i sjø og vassdrag og andre typer bebyggelse og anlegg
 
 
Det er videre lagt inn hensynssoner for rasfare, grusforekomster, reindrift, kulturminner, friluftsliv og naturvern.
 
 
 
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens §11-15.
 
 
 
Du finner plandokumentene på menyen til høyre under mer informasjon.

 


 

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 09.10.2015 11:31:34